Van 21 tot en met 23 januari staat TenCate op de Infratech in Ahoy Rotterdam. TenCate produceert geotextielen voor ondermeer bodemverbetering ten behoeve van de aanleg van wegen. Op de stand staat een dwarsdoorsnede van een wegopbouw met paalmatrassen.